Διαστασιολόγηση των υπό πίεση αρδευτικών δικτύων με τη χρήση γραμμικού προγραμματισμού

Ευάγγελος Κιουντούζης, Γεώργιος Τσακίρης

Keywords


Conference proceedings; Mathematical models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013