Στοχαστικά μοντέλα για τις δημόσιες επενδύσεις και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα στην Ελλάδα

Αντώνιος Κ. Ζήσου, Γεώργιος Ν. Τζιαφέτας

Keywords


Conference proceedings; Public investments; Mathematical models; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013