Ένα μοντέλο ικανοποιήσεως χρονικά διατεταγμένων στόχων

Ν. Γκάμουρας

Keywords


Conference proceedings; Corporations

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013