Πρόβλεψη πολεμικών συγκρούσεων: (η μέθοδος Azar)

Βασίλειος Βαλασάκης

Keywords


Conference proceedings; Politics and government; Mathematical models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013