Οι ελληνικές λογιστικές εξελίξεις μέσα στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της Ε.Ο.Κ.

Βασίλη Φ. Φίλιου

Keywords


Accounting; Economic analysis; European Community

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013