Η κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κλάσεις μεγέθους και η πρόβλεψη της μεταβολής της σε συνάρτηση με το χρόνο

Ευάγγελλος Π. Παπαναγιώτου

Keywords


Agricultural holding; Agricultural economics; Wales

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013