Η ανάλυση της περιφερειακής οργάνωσης θα προϋποθέσει συγκροτήσεις της περιφερειακής πολιτικής

Κωσταντίνος Σ. Ρόκος

Keywords


Regional policy; Conservazione degli alimenti

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013