Εφαρμογή των σφηνοειδών στον προσδιορισμό κατανομών υστερήσεων

Γεώργιος Ν. Τζιαφέτας

Abstract


Η θεωρία των σφηνοειδών έτυχε μεγάλης αναπτύξεως κατά την τελευταία
εικοσαετία, βρίσκοντας μεγάλη εφαρμογή σε πολλά τεχνικά και φυσικά προβλήματα.
Ειδικώτερα στη Στατιστική συνέβαλε τόσο στην επίλυση προβλημάτων,
όσο και στη βελτίωση της μεθοδολογίας επιλύσεως. Στα επόμενα δίνουμε
ένα παράδειγμα για τον προσδιορισμό των κατανομών με υστέρηση επιδράσεως
τυχαίων μεταβλητών (lag distributions) που εμφανίζονται σε πολλά οικονομετρικά
μοντέλα. Όπως προκύπτει από την παρατιθέμενη μεθοδολογία, η
προσέγγιση είναι πολυπλοκώτερη, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Η ανάπτυξη,
όμως, αλγορίθμων και η χρήση των υπολογιστικών μηχανών διευκολύνουν την
εφαρμογή της μεθοδολογίας, η οποία, σε συνδυασμό με την καλλίτερη ακρίβεια,
κρίνεται προσφορώτερη για τη διερεύνηση οικονομετρικών μοντέλων

Keywords


Econometrics; Information analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013