Το πρόβλημα του κόστους στις δημόσιες επιχειρήσεις

Νικόλαος Κ. Παπαβασιλείου

Keywords


Public sector; Administrative law; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013