Οι βιομηχανικές σχέσεις σαν πεδίο ερευνών της διοικήσεως των επιχειρήσεων

Ανδρέας Νικολόπουλος

Keywords


Inter-industrial relations; Business managment

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013