Κύκλοι ποιότητας και δυνατότητες εφαρμογής τους στην ελλάδα

Λεωνίδας Χύτηρης

Keywords


Motor vehicle industry; Humanisation of work

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013