Παρουσίασις μιας νέας θεωρίας επί της μετρήσεως του κινδύνου

Λάζαρος Θ. Χουμανίδης, Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης

Keywords


Econometrics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013