Λογιστική και θεωρία των μετρήσεων και η συνέπεια της λογιστικής του Γ.Ε.Τ. με αυτή

Ιωάννης Κ. Πάγγειος

Keywords


Accounting

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013