Οι δείκτες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας: στατιστική μελέτη της κρατικής χρηματοδότησης για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στην Ελλάδα

Αστέρης Χατζηπαραδείσης

Keywords


Scientific research

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013