Εξωτερικές επιδράσεις, εθνικοί λογαριασμοί και κοινωνική ευημερία: σύνοψη και ελληνική πραγματικότητα

Ιωσήφ Ν. Λεκάκης

Keywords


National accounts; Social well-being; Greece

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013