Εύρεση βέλτιστου πλάνου επέκτασης εργοστασιακών χώρων

Σταμάτης Δ. Ανδριανόπουλος

Keywords


Conference proceedings; Logistics; Factory management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013